Teknologjia

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Teknologjia by Mind Map: Teknologjia

1. Teknologjia e informacionit ne sherbim te njeriut

1.1. Fusha e edukimit

1.2. Fusha e shkences

1.3. Fusha e mjeksis

1.4. Fusha e industris/biznesit

1.5. Fusha e multimedias

2. Topologjia e rrjeteve

2.1. Topologjia Bus

2.2. Topologjia Star

2.3. Topologjia Star

2.4. Topologjia Mesh

2.5. Topologjia Tree

3. Kanalet e transmetimit

3.1. Kabllor

3.1.1. Kabllo koaksiole

3.1.2. Kabllo e ciftezuar

3.1.3. Kabllo me fibra optike

3.2. Jokabllor

3.2.1. Vale radio

3.2.2. Rreze infa te kuqe

3.2.3. Mikrovale

3.2.4. Bluetooth

4. Llojet e rrjeteve

4.1. PAN

4.2. LAN

4.3. MAN

4.4. WAN

5. Rendesia e ruajtes se informacionit

6. Ruajtja e te dhenave backup