Intakegesprek

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Intakegesprek by Mind Map: Intakegesprek

1. Wat zijn de klachten precies, wanneer zijn ze ontstaan, waar doen ze zich voor en hoe vaak? (Ernst)

2. Objectieve houding (open) ten opzichte van ouders/verzorgers

3. Verhelderen van enkele punten.

3.1. o.a. over het 'ruzie maken'

4. Welke verklaringen hebben de direct betrokken zelf voor de klachten? (Attributiestijlen/locus of control)

5. Wat zijn de gevolgen van deze klachten, welke emoties spelen daarbij een rol? (Motivatie tot hulp)

6. Nagaan wat er al gedaan is om problemen te verhelpen/welke aanpak.

7. Inventariseren van de wensen en verwachtingen van de hulpvrager

8. Kijken naar de schoolprestaties: algemeen, spelling, lezen

9. Doorvragen op onduidelijkheden, meerdere informanten benaderen.

10. Band met zusje?

11. Hoe gaat het met de rest van de klas?

12. Doorvragen op het opvallende gedrag van het kind

13. Doorvragen op wat ouders zelf al hebben gedaan