Portal korporacyjny do zarządzania siłownią

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Portal korporacyjny do zarządzania siłownią by Mind Map: Portal korporacyjny do zarządzania siłownią

1. cel strategiczny

1.1. usprawnienie zarządzania pracownikami

2. cele niewymierne

2.1. zadowolenie pracowników

2.2. bardziej profesjonalna obsługa

2.3. wygoda zarządzania

2.4. ułatwiona komunikacja z pracownikami

3. cele wymierne

3.1. krótszy czas pracy menadżer

4. Funkcje dla

4.1. wa siłowni

4.1.1. TWORZENIE OGŁOSZEŃ KIEROWANYCH DO PRACOWNIKÓW

4.1.2. DOSTĘP DO TERMINARZY I OGŁOSZEŃ

4.1.3. ZLECANIE ZADAŃ PRACOWNIKOM

4.1.4. KOMUNIKOWANIE SIĘ MIĘDZY PRACOWNIKAMI

4.2. pracowników siłowni

4.2.1. DOSTĘP DO TERMINARZY I OGŁOSZEŃ

4.2.2. TWORZENIE WŁASNYCH TERMINARZY

4.2.3. KOMUNIKOWANIE SIĘ MIĘDZY PRACOWNIKAMI

5. obszar działalności organizacji wspomagany przez portal

5.1. zarządzanie kadrami

5.2. organizacja czasu pracowników

6. rozwiązania techniczno-technologiczne

6.1. baza danych