Xarxes d'ordinadors

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Xarxes d'ordinadors by Mind Map: Xarxes d'ordinadors

1. La Xarxa internet

1.1. Schedule

1.2. Budget

1.3. Resources

1.4. Delays

2. TIPUS DE XARXES

2.1. Segons la seva dimenció

2.1.1. PAN

2.1.2. LAN

2.1.3. MAN

2.1.4. WAN

2.2. Segons el medi fisic

2.2.1. Xarxes amb fil

2.2.2. Xarxes sense fil

2.2.3. Xarxes mixtes

2.2.4. Xarxa electrica

2.3. Segons la topologia de la xarxa

2.3.1. Bus

2.3.2. Anell

2.3.3. Estrella

2.3.4. Arbre

3. DISPOSITIUS I TIPUS DE CONNEXIONS DE XARXA

3.1. Dispositius fisics

3.1.1. Tarjeta de xarxa

3.1.2. Cables de conexió

3.1.3. Switch

3.1.4. Router

3.2. Xarxes amb fil

3.3. Xarxes sense fil

4. XÀRXES D'ORDINADORS

4.1. Proces de comunicació

4.2. Història

4.3. Tipus de capes TCP/IP

4.3.1. Included

4.3.2. Included

4.3.3. Excluded

5. Configuració d'una xarxa

5.1. Protocolo TCP/IP

5.1.1. IP Estatica

5.1.2. IP Dinamica

5.2. Adreça IP

5.2.1. Adreces IPv4

5.2.2. Adreces IPv6

5.3. Màscara de subxarxa

5.4. Porta d'enllaç

5.5. Servidor DNS