Методи здобуття знань

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Методи здобуття знань by Mind Map: Методи здобуття знань

1. Текстологічні

2. Комунікативні

2.1. Пасивні

2.2. Активні

2.2.1. Групові

2.2.2. Індивідуальні