Україна як соціальна держава

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Україна як соціальна держава by Mind Map: Україна як соціальна держава

1. Конструювання моделі соціальної держави в Україні

1.1. Сфера політики доходів населення

1.2. Сфера зайнятості населення

1.3. Сфера соціальної безпеки

1.4. Сфера охорони здоров’я населення

1.5. Сфера демографічного розвитку

1.6. Сфера соціокультурного середовища

1.7. Сфера життєзабезпечення населення

1.8. Сфера захисту від природних та техногенних аварій і катастроф

1.9. Сфера соціального партнерства

1.10. Сфера зовнішньої політики

2. Проблема будівництва соціальної держави в Україні

2.1. Чинники соціальної сфери життєдіяльності українського суспільства.

2.1.1. суттєве зниження життєвого рівня людей

2.1.2. значне розшарування населення за рівнем доходів

2.1.3. збільшення масштабів бідності

2.1.4. недосконалість системи соціального захисту

2.1.5. нерозв'язані проблеми системи соціального страхування

2.1.6. гострі проблеми формування ринку праці та зайнятості

2.1.7. погіршення стану здоров'я населення

2.1.8. проведення економічної реформи без наповнення її соціальним змістом

2.2. Пріоритети діяльності соціальної держави

2.2.1. законодавче забезпечення формування стійкого соціального прошарку людей як власників

2.2.2. створення нормативно-правової бази для підвищення рівня життя населення

2.2.3. збереження позитивних тенденцій економічного зростання

2.2.4. збагачення нормативно-правової бази та зміцнення інститутів капіталізації заощаджень населення

2.2.5. удосконалення законодавчого поля реформування системи соціального страхування

2.2.6. підвищення професійного рівня населення, їх освітнього, зокрема правового рівня як чинника посилення їх соціальної безпеки, соціальної структурованості суспільства

3. Соціальні права громадян в умовах формування України як соціальної держави

3.1. Соціальні та економічні права громадян України

3.1.1. право кожного володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, а також результатами своєї інтелектуальної діяльності

3.1.2. право на підприємницьку діяльність

3.1.3. право на працю

3.1.4. право на відпочинок

3.1.5. право на страйк для захисту своїх соціальних та економічних інтересів

3.1.6. право на соціальний захист

3.1.7. окремо перелічені гарантії захисту цих прав

3.1.7.1. право на судовий захист

3.1.7.2. право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди

3.1.7.3. право на правову допомогу

3.1.7.4. принцип неприпустимості обмеження прав і свобод людини й громадянина

3.1.8. право на житло

3.1.9. право на охорону здоров'я

3.1.10. право на безпечне для життя і здоров'я довкілля

3.1.11. право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї

3.1.12. право на освіту

3.1.13. - право на свободу творчої діяльності