ประวัติส่วนตัว

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ประวัติส่วนตัว by Mind Map: ประวัติส่วนตัว

1. นายจักรพงศ์ นามวิเศษ

1.1. เกิดวันที่  30  เมษายน  2539

1.2. อายุ 20 ปี

1.3. ชื่อเล่น  อั๋น

1.4. สถานภาพ โสด

1.5. สัญชาติ ไทย

1.6. ศาสนา พุทธ

1.7. กรุ็ปเลือด B

1.8. งานอดิเรก ฟังเพลง, ดูหนัง, เล่นอินเทอร์เน็ต

1.9. กีฬาที่ชอบ บาสเกตบอล

1.10. สัตว์เลี้ยงที่ชอบ สุนัข

1.11. คติประจำใจ ทำอะไรแบบเดิมๆ ย่อมได้ผลลัพธ์เดิมๆ ถ้าอยากได้สิ่งใหม่ ก็ควรทำอะไรใหม่ๆ

2. การศึกษา

2.1. กำลังศึกษาอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 3

2.2. คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ

2.3. สาขา การจัดการทั่วไป

2.4. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

3. ที่อยู่

3.1. 181  ม.1  ต.ไร่น้อย  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  34000

4. ติดต่อ

4.1. Facebook

4.2. Line :

4.3. e-mail : [email protected]

4.4. เบอร์โทร : 098-1728864