Elisa Spuijbroek OA3 Werkproces 3.1

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Elisa Spuijbroek OA3 Werkproces 3.1 by Mind Map: Elisa Spuijbroek OA3 Werkproces 3.1

1. POP

1.1. Periode 6

1.2. Periode 8

1.3. Periode 10

1.4. Functioneringsverslag

2. Artikel

2.1. Zelf

2.1.1. Reflectie Maaike

2.2. Medestudent Maaike

2.2.1. Mijn reflectie hierop

2.3. Medestudent Kim

3. STARRT

3.1. Eigen STARRT

3.1.1. STARRT

3.1.1.1. Reflectie Femke

3.1.2. STARRT

3.1.2.1. Reflectie Femke

3.2. STARRT Medestudent

3.2.1. STARRT Femke

3.2.1.1. Mijn reflectie hierop

3.2.2. STARRT Femke

3.2.2.1. Mijn reflectie hierop

3.2.3. STARRT Maaike

3.2.4. STARRT Maaike

3.3. Wat heb ik hiervan geleerd?

4. Plan van aanpak

5. Reflectie