Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Miranda de Bie 1OAO3AW by Mind Map: Miranda de Bie
1OAO3AW
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Miranda de Bie 1OAO3AW

POP's

POP: Persoonlijk Ontwikkelings Plan

Periode 6 + evaluatie en feedback

Verslag met 3 voorbeelden i.v.m. mijn individuele groei

Periode 8 + evaluatie en feedback

Verslag met 3 voorbeelden i.v.m. mijn individuele groei

Periode 10 + evaluatie en feedback

Verslag met 3 voorbeelden i.v.m. mijn individuele groei

STARRT's

2 STARRT's van medestudent + mijn gegeven feedback

2 STARRT's van mij + gekregen feedback van medestudent

Verslag: Wat heb ik geleerd?

Oefenartikel: 'Scholen maken misbruik van onderwijsassistenten'

Mijn persoonlijke mening

Gekregen feedback op mijn persoonlijke mening

Artikel: 'Zet jezelf centraal. Reflectie werkt.'

Mijn persoonlijke mening + gekregen feedback van een medestudent

Persoonlijke mening van een medestudent + mijn gegeven feedback

Actieplan examenproduct 3.1

STARRT eindreflectie examenproduct 3.1

Beoordeling