A gondolattérképek szerepe életünkben

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
A gondolattérképek szerepe életünkben by Mind Map: A gondolattérképek szerepe életünkben

1. 1. foglalkozás

1.1. Az információk sokasága. A jól szervezettség igénye

1.2. Beszélgetés a gondolattérképek hasznáról, alkalmazásának területeiről a rendszerszintű gondolkodás jegyében

2. 2. foglalkozás

2.1. A gondolattérkép lehetőségei, készítésének törvényszeűségei

2.1.1. A térképkészítés első lépéseinek bemutatása, a praktikus kialakítás szabályainak megfigyelése, kipróbálása

3. 3. foglalkozás

3.1. Analóg és digitális gondolattérképek

3.1.1. A térképkészítés útjai a felhasználó igényeinek megfelelően: papír alapú és számítógépes (internetes) térképek készítése

4. 4. foglalkozás

4.1. A tartalom felépítése

4.1.1. A térkép magjának és leágazásainak kialakítása a gyakorlatban, a részek feltöltése információval

5. 5. foglalkozás

5.1. Szöveg és kép abszolút és relatív mértékben

5.1.1. Az információk jellegének sokféleségét kihasználó mozzanatok alkalmazása a befogadhatóság növelése érdekében

6. 6. foglalkozás

6.1. A saját ízlés szerepe

6.1.1. Felhasználói ötletek illesztése, esztétikai szempontok megbeszélése

7. 7. foglalkozás

7.1. Kollaboráció

7.1.1. A digitális gondolattérképek további lehetősége: több felhasználó együtt-dolgozása azonos térképen

8. 8. foglalkozás

8.1. Térképek összekapcsolása

8.1.1. Szervezeti szintű alkalmazási lehetőségek a térképkészítésben

9. 9. foglalkozás

9.1. Kerülendő mozzanatok

9.1.1. A gondolattérképek korlátainak feltására, a rendszerszintű gondolkodást gátló mozzanatok kerülése

10. 10. foglalkozás

10.1. Saját térképek összevetése

10.1.1. A csoport tagjai által készített, megosztható térképek közös kritikája, vita