Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rotary by Mind Map: Rotary

1. 530 disktriktů

1.1. náš D2240 ČR+SR

2. 35 000 klubů

3. Rotary kluby (6 až 584 členů)

3.1. nepolitické

3.2. nenáboženské

3.3. otevřené všem rasám a kulturám

3.4. setkání 1x týdně

3.5. přednášky na zajímavá témata