Organizační formy vyučování

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Organizační formy vyučování by Mind Map: Organizační formy vyučování

1. Podle vztahu k osobnosti žaka

1.1. Výuka individuální

1.2. Výuka individualizovaná

1.2.1. Mastery learning (zvládající učení) B.S.Bloom

1.2.2. Vnitřní deferenciáce

1.2.3. Dynamická deferenciace

1.3. Výuka skupinová

1.3.1. Skupiny homo/geterogenné

1.3.2. Skupiny zájmové

1.3.3. Skupiny z hlediska přátelských vztahů

1.3.4. Skupiny náhodové (např. podle výsledků zadáných příkladů)

1.3.5. Párové (dyadické) výučovaní

1.4. Kooperativní výučování

1.5. Výuka hromadná (kolektivní)

1.5.1. Vzájemné vyučování

1.5.2. Individualizované vyučování

1.5.2.1. Pueblonská soustava

1.5.2.2. Daltonský plan

1.5.2.3. Winnetská soustava

1.5.2.4. Systém kolektivního vyučování

1.5.3. Systém kolektivního vyučování

1.5.3.1. Činná škola

1.5.3.2. Pracovní škola

1.5.4. Systém projektů, komplexů

1.5.4.1. Projektové vyučování

1.5.4.2. Soustava komplexů

1.5.4.3. Systém výběrového vyučování

1.5.5. Systém výběrového vyučování

1.5.5.1. Batavská soustava

1.5.6. Systém dyferenciovaného vyučování

1.5.6.1. Mannheimský system

1.5.6.2. Jednotná a vnitřeně deferenciovaná škola

1.5.6.3. systém jednorodých tříd

2. Podle characteru vyukového prostředí

2.1. Vyuka ve třídě

2.2. Vyuka v odborných učebnách a loboratořích

2.3. Vyuka v dílně

2.4. Vyuka na školním pozemku

2.5. Vyuka v museu, v koutku tragic pod.

2.6. Ušebně-výrobná jednotka (učební den ve výrobě)

2.7. Vycházka a exkurze

2.8. Domácí úlohy

3. Podle délky trvání

3.1. Vyučovácí hodina (základní výuková jednotka

3.1.1. Motiváční

3.1.2. Výkladová

3.1.3. Opakovácí a procvičovací

3.1.4. Codina zkučení a hodnocení

3.1.5. Smíšená

3.2. Zkrácená vyuková jednotka

3.3. Dvouhodinová vyuková jednotka

3.4. Vysokoškolská lekce, seminář, speciální kurzy apod.