Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Geometria by Mind Map: Geometria

1. Szerkesztés

1.1. Háromszögek szerkesztése

1.2. Négyszögek szerkesztése

1.3. Szabályos síkidomok szerkesztése

2. Transzformációk

2.1. Forgatás

2.2. Tükrözés

2.3. Eltolás

2.4. Nyújtás/Kicsinyítés

3. Térbeli alakzatok

3.1. Térfogatszámítás

3.2. Felszín számolása

4. Síkbéli alakzatok

4.1. Területszámítás

4.1.1. Sokszögek területe

4.1.2. Kör területe

4.2. Kerületszámítás

4.2.1. Sokszögek kerülete

4.2.2. Kör kerülete