ZAPOSLJIVOST GEOGRAFOV

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ZAPOSLJIVOST GEOGRAFOV by Mind Map: ZAPOSLJIVOST GEOGRAFOV

1. Okoljsko poročanje

1.1. Okoljske znanosti

1.1.1. Pridobivanje in posredovanje podatkov o stanju in raznovrstnih procesih v okolju

1.2. Izobraževanje

1.3. Novinarstvo

1.3.1. Pridobivanje in posredovanje pomembnih dogodkov

1.4. Možne objave

1.4.1. Goriva

1.4.2. Izumiranje

1.4.3. Hawking

2. Zaposlovanje geografov

2.1. Slovenija

2.1.1. Izobraževanje

2.1.2. Raziskovanje

2.1.3. Prostorsko planiranje

2.1.4. Diplomacija in politika

2.1.5. Državna in lokalna uprava

2.1.6. Turizem

2.1.7. Trenutni poklici geografov

2.2. Tujina

2.2.1. Izobraževanje

2.2.2. Raziskovanje

2.2.3. Prostorsko planiranje in nepremičnine

2.2.4. Ekonomija

2.2.5. Promet

2.2.6. Okolje

2.2.7. Naravne nesreče

2.2.8. GIS in daljinsko zaznavanje

2.2.9. Statistika

2.2.10. Marketing

2.2.11. Javno zdravje

2.2.12. Projektno vodenje

3. Znanstveno poročanje

3.1. Znanost

3.1.1. Raziskovanje naravnih in družbenih pojavov

3.1.1.1. Število uspešno prijavljenih znanstvenih projektov in odmevnih znanstvenih objav med najnižjimi v Evropi.

3.2. Izobraževanje

3.2.1. Posredovanje znanja, veščin in vrednot

3.2.1.1. Skoraj vsi so že uporabljali spletne izobraževalne vsebine, petina uporabnikov je bilo vključenih v spletno izobraževanje, tri četrt študentov pogreša vsebine iz področja znanosti in okolja.

3.2.1.2. Tri četrt prebivalstva ima dostop do spleta, več kot polovica prebivalstva uporablja splet vsak dan.

4. Prednosti geografov

4.1. Poznavanje trajnostnosti

4.1.1. Pridobivanje in uporaba podatkov iz okoljskega, družbenega in gospodarskega področja

4.2. Zbiranje in urejanje številčnih in opisnih podatkov

4.2.1. Poznavanje metod matematike, informatike, statiske ter intervjuja, opazovanja, študij primerov.

4.3. Sposobnost pisnega in slikovnega izražanja

4.3.1. Jasno pisanje tiskanih in spletnih člankov, knjig in poročil, izdelovanje kart in grafikonov.