Recursos e Materiais UD3 Atletismo

Co seguinte mapa teño nun simple vistazo o material que necesito para levar a cabo a unidade didáctica de atletismo. Incluso se lle pode pasar aos alumnos/as e que eles mesmos por grupos teñan a responsabilidade de localizar o material necesario para comenzar a sesión.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Recursos e Materiais UD3 Atletismo by Mind Map: Recursos e Materiais UD3 Atletismo

1. material convencinal

1.1. bancos suecos

1.2. caixóns do plinto

1.2.1. Find examples

1.2.2. Find relevant quotes

1.2.3. References

1.2.3.1. Books

1.2.3.2. News sources

1.2.3.3. Blogs

1.2.3.4. Supporting Data

1.2.3.4.1. Expert reports

1.2.3.4.2. Third party research

1.2.3.4.3. Survey data

1.2.3.4.4. Size of topic

2. material non convencional usado de forma non convencional

2.1. pequeno material

2.1.1. discos

2.1.2. pesos

2.1.3. conos

2.1.4. picas

2.2. grande material

2.2.1. cochonetas

2.2.2. quitamedos

2.2.3. vallas

2.2.4. xavelina

3. material non convencional

3.1. refugallo

3.1.1. globos

3.1.2. arena

3.2. comercializado

3.2.1. disco voadores

3.3. facilitador de actividades convencionais

3.3.1. balóns de espuma

3.3.2. vallas de pvc

3.4. da vida cotidia

3.4.1. pañuelos

3.4.2. gomas elásticas

3.4.3. churro de piscina

4. material funxible e de outro tipo

4.1. tizas

4.2. dorsais

5. material auxiliar

5.1. cronómetro

5.2. silbato

5.3. metro e cinta métrica