แนวทางแก้ไขปัญหา ดาราหนุ่มฉุนรถ จยย เฉี่ยวรถหรู"กราบรถกู"

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
แนวทางแก้ไขปัญหา ดาราหนุ่มฉุนรถ จยย เฉี่ยวรถหรู"กราบรถกู" by Mind Map: แนวทางแก้ไขปัญหา ดาราหนุ่มฉุนรถ จยย เฉี่ยวรถหรู"กราบรถกู"

1. ไม่ใช้กำลังในการแก้ไขปัญหา

1.1. ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ หรือไม่เป็นที่พอใจก้อย่าใช้กำลังในการแก้ไขนอกจากไม่เกิดผลดีแล้วยังส่งผลเสียตามมาอีกมากมาย

2. ควบคุมอารมณ์ในเหตุการนั้นๆ

2.1. เช่นมีการถกเถียงกันก็ให้พยายามควบคุมอารมณ์

3. มีสติในการใช้รถใช้ถนน

3.1. ในขณะที่เกิดอุบัติเหตูให้ตั่งสติก่อนคิดว่าเกิดอะไรขึ้นควรทำอย่างไรแล้วให้เดินมาดูว่ามีใครเป็นอะไรมั้ย แล้วค่อยมาดูรถว่าเสียหายมากน้อยแค่ใหน และมาตกลงกับคู่กรณี พยายามใช้เหุผลคุยกัน

4. ใช้เหตุผลพูดคุยกัน

4.1. เช่นมาดูว่าคูณหรือผมเป็นคนมาชนและเรียกประกันมา

5. ถ้าเกิดมีอุบัติเหตุให้แจ้งตำรวจ

5.1. Add a sibling idea by hitting ENTER

5.2. This is a sibling idea

5.3. Add a child idea by hitting TAB

5.3.1. This is a child idea

5.4. Choose icons and images to decorate your mind map

5.5. Connect topics with the arrow tool in the upper left corner of your screen

5.6. Add links, tasks or files to your topics, using the widgets in the sidebar

5.7. Change your map layout by opening the layout options in the upper left corner of your screen

5.8. Advanced

5.8.1. Open the Theme menu from the bottom of your map editor to change your map theme

5.8.2. Create a presentation of your mind map by clicking the presentation icon in the bottom left corner of your screen

5.8.2.1. Simply hold down COMMAND i.e. CTRL and Click & Drag to create a slide for one or multiple topics

5.8.2.2. Set transitions for your slides

5.8.2.3. Click "Start Slideshow" to view your presentation

5.8.3. Open the Sharing Settings from the bottom of your map editor to share the map with a friend or publish it to the web

5.8.3.1. You can share your map with anyone via email

5.8.3.2. You can publish your map and enable anyone with an internet access to find it

5.8.3.3. You can embed your map on a blog or website

6. By the way, this is a floating topic. To create a floating topic, simply drag it away from the map center.

7. และเรียกประกัน

8. ทำผิดให้ยอมรับผิด