ภัยอัตรายจากการเล่นโทรศัพท์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ภัยอัตรายจากการเล่นโทรศัพท์ by Mind Map: ภัยอัตรายจากการเล่นโทรศัพท์

1. ผลกระทบที่เกิดขึ้น

1.1. -ได้รับบาดเจ็บ

1.2. - สูญเสียทรัพย์สินหรือแม้กระทั่งชีวิต

1.3. - อาจทำให้คนอื่นเดือดร้อนได้อีกด้วย

2. สาเหตุ

2.1. - เล่นโดยไม่ระมัดระวัง

2.2. - เล่นโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย

3. วิธีการแก้ไข

3.1. - ไม่เล่นโทรศัพท์ขณะขับขี่ยานพาหนะ

3.2. - ไม่เล่นโทรศัท์ขณะที่กำลังชาร์จ

3.3. - ไม่เล่นขณะรถกำลังเติมแก๊สหรือน้ำมัน

3.4. - ห้ามใช้โทรศัพท์ในที่สาธารณะหรือที่ที่มีผู้คนพุ้งพล่าน

4. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

4.1. - ถูกรถชน

4.2. - โดนชิงทรัพย์โดยไม่รู้ตัว

5. สรุป

5.1. - การใช้โทรศัทพ์ในที่สาธารณะจะทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งของตนเองและผู้อื่นได้อีกด้วย