น๊อต#กราบรถกู

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
น๊อต#กราบรถกู by Mind Map: น๊อต#กราบรถกู

1. สาเหตุปัญหา

1.1. อุบัติเหตุทางท้องถนน

1.2. รถจจย.ชนรถมินิ

1.3. สังคมออนไลน์แชร์คริปบังคับคนให้กราบรถ

2. ผลกระทบที่เกิดขึ้น

2.1. โดนแจ้งความ

2.2. โดนยึดรางวัล

2.3. ถูกต้นสัญญายกเลิกงานทุกอย่าง

2.4. โดนสังคมประนาม

3. วิธีแก้ไขปัญหา

3.1. ตั้งสติ

3.2. พูดคุยกับคู่กรณีถึงปัญหาที่เกิดขึ้น

3.3. เรียกประกัน

3.4. แจ้งตำรวจ

4. สรุปสาเหตุของปัญหา

4.1. การใช้อารมณ์ไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นเลยนอกจากจะทำให้เรื่องมันเลวร้ายขึ้นไปอีก