Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Bipolär by Mind Map: Bipolär

1. Behandlingar Fredriqa skriver om dem

1.1. Biverkningar

1.2. Medicin

1.3. Terapi

1.3.1. KBT

1.3.2. Samtal

1.3.3. Insiktsterapi

2. Symtom  Jossan skriver om dessa

2.1. Vilka

2.2. Yttrarsig

3. Diagnos  Jossan skriver om detta

3.1. Hur

3.2. Var

3.3. När

3.4. Ärftlighet

4. Livet  Emma skriver om detta

4.1. Socialt

4.1.1. Familj/vänner

4.2. fysiskt

4.2.1. kroppsligt

4.3. Psykiskt

4.3.1. Insikt om sjukdom

5. Kändisar som lever med det

5.1. Filip Hammar

5.1.1. https://www.youtube.com/watch?v=XOjt8nk364s

5.1.2. https://www.youtube.com/watch?v=8uKWSKxf7bw&t=3s

5.2. Mikael Persbrant

5.2.1. https://www.youtube.com/watch?v=juxJGZD97Ao