Jens Friebe and Bernhard Schmidt-Hertha: Activities and barriers to education for elderly people ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Jens Friebe and Bernhard Schmidt-Hertha: Activities and barriers to education for elderly people Tevékenységek és akadályok az idősek tanulásában by Mind Map: Jens Friebe and Bernhard Schmidt-Hertha: Activities and barriers to education for elderly people Tevékenységek és akadályok az idősek tanulásában

1. Abstract

1.1. A felnőttoktatás a magasabb életkorban fontos szerepet játszhat az autonómia megőrzésében és a további életben történő társadalmi részvételre való bátorításban

1.1.1. Ezért mind egyéni, mind társadalmi szempontból fontos, hogy támogassák az idősek tanulási tevékenységét

1.2. Az aktív időskorúak az önmagukkal és az öregedéssel kapcsolatos pozitív gondolkodásukkal képesek karbantartani önmagukat mind fizikai, mind mentális téren, részt venni közösségi szervezetekben, a politikában és a nemzedékek közötti párbeszédben

1.3. Egy nemrégiben készült tanulmány szerint az egyéni én-érzékelés és az öregedés érzékelése között kölcsönhatás van

1.3.1. Ez a tanulási aktivitásban való részvétel fontosságára mutat rá

1.4. Ahogy az emberek idősödnek, egyre kevésbé vesznek részt tanulási folyamatokban

1.4.1. Ez nemcsak az egyéni tanulási szokások miatt van így, hanem a lakóhely és a tágabb környezet kínálta tanulási lehetőségek hiánya miatt is

1.4.2. Azokon a környékeken, ahol • alacsony életszínvonalon élnek az emberek • gyenge az oktatási háttér az elégséges oktatási struktúrák hiánya jelentkezik

1.4.2.1. Ez megakadályozza a felnőttképzési programokban való részvételt

1.4.3. Idősebb felnőttekkel készített interjúk azt mutatják, hogy a tanulási lehetőségeket és tanulási készségeket befolyásolja • a társadalmi környezet • a társadalmi beágyazottság • a saját tanulási képesség egyes perspektívái

2. Introduction

3. Theoretical background: Later life and individual experience

4. Empirical background: The Competencies in Later Life study

5. Self-perception and images of

5.1. Self-perception and perception of ageing

5.2. Self-perception and learning

6. Educational behaviour of older adults with regard to social and historical development

6.1. Historical background

6.2. Current life situations and barriers to continuing education

7. Practical perspectives and conclusion