Leren en professioneel handelen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Leren en professioneel handelen by Mind Map: Leren en professioneel handelen

1. Doel formuleren

2. Competentieontwikkeling

2.1. Collega filmen / observeren

2.1.1. 30 min. Instr / verwerk / afronding

2.2. Scoren m.b.v. Pedac observatieinstrument

2.3. Persoonlijke leervraag m.b.t. begeleiden collega

2.4. Schrijven van verslag

2.4.1. Inleiding

2.4.2. Afsluiten met samenvatting

2.4.3. Bijlage scores

2.4.4. Hfst 1: beginsituatie

2.4.5. Hfst 2: Handelen baseren op theorie. Motiveren en onderbouwen leervraag en relativeren aan eindkwalificaties (in inleiding?)

2.4.6. Hfst 3: Bereikte resultaat beschrijven; groei / vervolgacties

2.5. Boeken

2.5.1. EDIM

2.5.2. Wat werkt in de klas

2.5.3. Wat werkt in de school

2.5.4. Leren zichtbaar maken / Hattie

2.5.5. Henk Hurk

3. Tijd in onderwijs

3.1. Hoeveel tijd voor taal

3.2. Effectieve leertijd in groep 5

3.3. Taakgerichtheid / betrokkenheid

3.3.1. Meten middels time-sampling

3.4. Bevindingen bespreken met collega

3.4.1. Voorbereiden bevindingen

3.4.2. Aandachtspunten voortkomend uit overleg

4. Omgaan met verschillen

4.1. Bestuderen theorie

4.1.1. Convergentie differentiatie

4.1.2. Persoonlijke leervraag

4.1.3. Joyce & Showers

4.2. Presentatie convergentie diff. aan team

4.2.1. Uitlokken discussie

4.2.2. Verbeterpunten

4.2.3. Feedback aan collega's

4.2.3.1. Vragenlijst

4.3. Verslag van max. 1 A4

4.3.1. M.b.t. verkregen feedback

4.4. Leerstrategieen

4.4.1. Cognitieve

4.4.2. Metacognitief

4.4.3. Affectieve leerstrategieen

5. Doelgericht werken aan opbrengsten

5.1. Analyseren gegevens één vakgebied

5.1.1. Conclusies trekken

5.1.2. Aanbevelingen noteren

5.1.3. Bespreken met leidinggevende

5.2. Prestatie

5.2.1. Analyse

5.2.2. Eigen conclusie

5.2.3. Aanbevelingen

5.2.4. Resultaat van het gesprek

6. Eindreflectie

6.1. Reflecteren middels een reflectiemodel