Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
syndrom CAN by Mind Map: syndrom CAN

1. Zahrnuje

1.1. týrání

1.1.1. psychické

1.1.2. fyzické

1.1.3. systémové

1.2. zneužívání

1.2.1. sexuální

1.3. zanedbávání

1.4. šikanování

1.5. viktimizace

1.5.1. sekundární

1.6. syndrom

1.6.1. Münchhausenův by proxy

1.6.2. třeseného dítěte

2. fyzické týrání

2.1. nepřiměřené bití rukou

2.2. kopání do dítěte, údery pěstí

2.3. popáleniny (např. cigaretou), opaření horkou vodou

2.4. bodné rány

2.5. vytrhávání vlasů, nepřiměřené tahání za ušní boltce

2.6. odmrštění, odhození dítěte

2.7. škrcení, dušení, topení dítěte

2.8. svazování, připoutání

2.9. silné třesení, zejména s malým dítětem

2.10. odnímání spánku, potravy

3. psychické týrání

3.1. časté nadávky, ponižování, zesměšňování, opovrhování

3.2. výhrůžky, zastrašování, cílené vyvolávání strachu u dítěte

3.3. odmítání dítěte, citová deprivace, citové vydírání

3.4. permanentní srovnávání s úspěšnějším sourozencem

3.5. nepřiměřené zatěžování dítěte domácími povinnostmi či péčí o sourozence

3.6. požadavek nereálných výkonů – ve škole, v oblasti zájmové

3.7. násilná izolace, nepřiměřené oddělení dítěte od vrstevníků či ostatních osob

4. sexuální zneužívání

4.1. bezkontaktní

4.1.1. obnažování se před dítětem, masturbace před dítětem, setkání s exhibicionistou

4.1.2. pozorování nahého dítěte za účelem vlastního sexuálního vzrušení, uspokojení

4.1.3. vystavení dítěte sledování pornočasopisů, pornofilmů

4.1.4. přinucení dítěte sledovat soulož

4.2. kontaktní

4.2.1. osahávání či líbání dítěte na intimních místech, laskání prsou, genitálií

4.2.2. nucení dítěte, aby manipulovalo pohlavními orgány svými či zneuživatele

4.2.3. vaginální, orální, anální styk  / včetně znásilnění

4.3. komerční

4.3.1. zneužití dítěte k dětské pornografii

4.3.2. zneužití dítěte k dětské prostituci

5. zanedbávání

5.1. tělesné zanedbávání = neuspokojování tělesných potřeb dítěte

5.2. nedostatek přiměřeného jídla, pití, přístřeší, oblečení

5.3. nedostatečná lékařská péče, zanedbávání prevence (př. povinného - očkování)

5.4. citové zanedbávání = neuspokojování citových potřeb dítěte, nedostatek náklonnosti, lásky

5.5. zanedbávání výchovy a vzdělání

5.6. zanedbávání dozoru = ponechání zejména malých dětí bez adekvátního dohledu

6. sekundární viktimizace

6.1. opakované výpovědi

6.2. nedůstojné zacházení s dítětem, nedůvěra v to,co dítě říká

6.3. obviňování dítěte (“a ty jsi ho svedla”),  přenášení zodpovědnosti na dítě

6.4. neopodstatněné odebrání dítěte z rodiny

7. systémové týrání

7.1. opakovaná, nadbytečná lékařská vyšetření (zdravotnické instituce)

7.2. ponižování, přetěžování, neadekvátní přístup k dítěti (instituce školské)

7.3. zanedbávání či špatná péče v kolektivních zařízeních ( jesle, MŠ, ZŠ, dětské domovy)

7.4. rozhodování o osudu dítěte bez dostatečné objektivní informovanosti o situaci, oddělení      dítěte od rodiny tam, kde to není nevyhnutelně nutné (OSPOD, soudy)

7.5. nadbytečné přetěžování či trauma způsobené dítěti při kontaktu s policejním,      soudním systémem

8. rozvodové spory

8.1. zatahování dítěte do konfliktů mezi rodiči, zneužívání dítěte jako “svědka”

8.2. získávání dítěte na svou stranu, negativní ovlivňování dítěte proti rodiči

8.3. bránění ve styku dítěte s druhým rodičem

8.4. nepřipravení dítěte žádoucím způsobem na styk s druhým rodičem