Globaliseerumine

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Globaliseerumine by Mind Map: Globaliseerumine

1. RAHU

2. Riskid

3. maailm muutub ,,väiksemaks``

4. Rohkem võimalusi

5. vaba ülemaailme konkurents

6. Tehnoloogia areng

7. Globaliseerimist peetakse pigem tänapäeva nähtuseks

8. ehk üleilmastumine

9. Globaliseerumise põhjused:

10. Poliitiline võrgustik

11. See on maailma eri osade vastastikuse seotuse suurenemine läbi majanduslike, poliitilise, kultuuriliste ja keskkonnaalaste protsesside.

12. Rahvusvaheline kaubanduse kasv

13. Kapitali liikumise kasv ülemaailma

14. Riikide suveräänsuse ning riigipiiride tähtsuse vähenemine rahvusvaheliste kokkulepete tõttu

15. Rahvusvaheliste finantsorganisatsioonide asutamine

16. Rahvusliku kultuurivahetuse kasv

17. Kultuuride segunemine

18. Maailmamuusika levik

19. Kasvanud rahvusvaheline reisimine ja turism

20. Maailmamuusika levik

21. Rahvustoitude ülemaailmne levik

22. Suhtevõrgustik laieneb

23. Kasvab teadlikkus maailma terviklikust olemusest

24. Üldine jõukuse kasv

25. Hüvede laiem levik