Teollistuminen muovaa elinympäristöä

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Teollistuminen muovaa elinympäristöä by Mind Map: Teollistuminen muovaa elinympäristöä

1. väestönkasvu Euroopassa

1.1. maatalous kehittyi

1.2. 1700-luvulla

1.3. syitä

1.3.1. siirtolaisuus

1.3.2. parempi hygienia

1.3.3. juomaveden laatu parantui

1.3.4. kulkutaudit voitettiin

1.3.5. rokotukset

1.4. kuolleisuus väheni

2. modernit suurkaupungit syntyvät

2.1. teollinen vallankumous

2.1.1. tehtaita

2.1.2. joukkoliikenne syntyi

2.1.3. uusia työmahdollisuuksia

2.2. slummit

2.2.1. köyhä väestö

2.3. urbanisoituminen

2.3.1. väestön keskittyminen kaupunkeihin

2.3.1.1. kaupungit talouden keskuksia

3. ympäristöongelmat kärjistyvät

3.1. teollisuus vaati lisää energiaa ja raaka-aineita

3.1.1. veden saastuminen

3.1.2. ympäristöä alettiin tuhoa

3.1.2.1. kaasupäästöt

3.1.2.2. kivihiilen louhinta

3.1.2.3. saasteet

3.1.3. hallitsematon jätteiden käsittely

4. kehitysmaat kaupungistuvat

4.1. ongelmat

4.1.1. asumisolot huonot

4.1.1.1. liikaa väestöä

4.2. autot yleistyi

5. ympäristöongelmat globalisoituvat

5.1. ilmaston lämpeneminen

5.1.1. kivihiilen poltto

5.1.1.1. korvattiin öljyllä

5.2. metsien hakkuut

5.2.1. hiilidioksidipitoisuus kasvoi

5.3. energian käyttö moninkertaistui

6. siirtolaisuuden uudet virrat

6.1. lieventää väestöpainetta lähtömaissa

6.2. virrat kohdistui vauraisiin teollisuusmaihin

6.3. teollisuusmaat saa työvoimaa

6.4. pääsevät korkeampaan elintasoon

6.5. ulkomaalaisvihamielisyys

6.6. pakolaiset