Teollistuminen muovaa elinympäristöä

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Teollistuminen muovaa elinympäristöä by Mind Map: Teollistuminen muovaa elinympäristöä

1. Siirtolaisuuden uudet virrat

1.1. 1960-luvulla Eurooppa alkoi ottaa siirtolaisia

1.2. Siirtolaisuus kohdistui pääsääntöisesti teollisuuskaupunkeihin

1.3. Yhdysvallat ottivat vauraita tai ammattitaitoisia siirtolaisia

1.4. Pelko palkkojen laskusta ja työpaikan siitymisestä ulkomaalaisille on synnyttänyt ulkomaalaisvihamielisyyttä

2. Kehitysmaat kaupungistuvat

2.1. Kehitysmaiden kaupungeista tuli suurempia

2.2. Monet asuivat huonoissa hökkeleissä tai kaduilla

2.3. 1900-luvulla samat ongelmat, jotka koettelivat teollisuusmaiden kaupunkeja 1800-luvulla

2.4. Henkilöautot yleistyivät kaupungeissa 1900-luvulla

3. Ympäristöongelmat globalisoituvat

3.1. Väestön nelinkertaistuminen ja kaupunkien lisääntymisen takia syntyi tähän asti suurimmat ympäristöongelmat

3.2. Kivihiilen poltto

3.3. Hiili pyrittiin korvaamaan öljyllä

3.4. Öljyn poltto

3.5. Metsien hakkuut

4. Väestönkasvu Euroopassa

4.1. Oivallettiin, että siisteys ja hygienia ehkäisi tauteja

4.2. Rakennettiin vesijohtoverkosto

4.3. Rokotettiin isorokkoa vastaan

4.4. 1700-luvun alussa mantereella asui n. 129 miljoonaa ihmistä

4.5. Syntyvyys nousi kuolleisuutta suuremmaksi

4.6. 1800-luvun alussa väkiluku n. 200 miljoonaa

4.7. 1800-luvun lopussa väkiluku n. 400 miljoonaa

5. Modernit suurkaupungit syntyvät

5.1. Muuttoliike kiivasta 1800-luvulla

5.2. Maalta muutettiin kaupunkiin tehtaisiin töihin

5.3. Kauppa toi kaupunkeihin varallisuutta

5.4. Syntyi slummeja

5.5. Lontoo ja New York olivat ensimmäisiä miljoonakaupunkeja

6. Ympäristöongelmat kärjistyvät

6.1. Teollisuus vaati paljon raaka-aineita ja energiaa

6.2. Ympäristöä tuhottiin ajattelemattomasti

6.3. Kivihiilen poltto aiheutti savuhaittoja ja happosateita

6.4. Vesi saastui

6.5. Hallitsematon jätteiden käsittely

6.6. Viljelysmaat pienensivät metsiän määrää