ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА КОНФЛІКТ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА КОНФЛІКТ by Mind Map: ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА КОНФЛІКТ

1. Новий час

2. Давній час

3. Середньовіччя

4. Жан-Жак Руссо

5. Ґеорг Гегель

6. Іммануїл Кант

7. Карл Клаузевиць

8. Чарльз Дарвін

9. Адам Сміт

10. Хома Аквінський

11. Нікколо Макіавеллі

12. Гуго Грацій

13. Еразм Роттердамський

14. Френсіс Бэкон

15. Томас Гоббс

16. Анаксимандр

17. Геракліт

18. Епікур

19. Цицерон

20. Аврелій

21. суспільна угода може бути під жорстким контролем народу, оскільки війни міністрам потрібні щоб проявити добру волю

22. Вперше конфлікт як багаторівневе соціальне явище було старанно вивчене у роботі Адамом Смітом включно «Дослідження про природу і причини багатства народів».

23. вважав, що стан миру для людей, котрі живуть поруч, не є природним станом ... А навпаки -є стан війни.

24. вважав, що стан миру для людей, котрі живуть поруч, не є природним станом ... А навпаки -є стан війни.

25. у праці «Про війну» визначив природу міжнародного військового конфлікту, запропонувавши знамениту формулу: «Війна є продовження політики іншими засобами».

26. Проблема боротьби за існування займала центральне місце у вченні англійського біолога Чарльза Дарвіна (1809-1902). Зміст його теорії біологічної еволюції викладено у книзі «Походження видів шляхом природного відбору, чи збереження благоприятствуемых порід у боротьбі життя»

27. розвиваючи думку про допустимості війн - у життя суспільства, визначив ще одну умову справедливою війни: нею мусить бути « авторизованная компетенція», т. е. санкція із боку структурі державної влади.

28. Великий теоретик середньовіччя вважав конфлікт універсальним і непрерывающимся станом суспільства через порочної природи людини, прагнення різних груп людей до постійному і необмеженому матеріального збагаченню.

29. допускав можливість війни між суверенними державами, у якій обидві сторони переконані у власній правоті.

30. зазначав, що «війна солодка тим, хто її знає» і символізував наявність власної логіки розпочатого конфлікту, що розростається подібно ланцюговії реакції, залучаючи і до орбіти свого впливу дедалі нові верстви населення і  країни.

31. Він першим піддав обгрунтованому теоретичному аналізу систему причин соціальних конфліктів у країні.

32. Він вважає ,що головна причина конфлікту -прагнення рівності, яка призводить до виникненню у людей однакових надій, бажання заволодіти тими самими об'єктами, і це все - обертає людей у ворогів, породжує суперництво, недовіру й честолюбство.

33. Стверджував, що речі творяться з постійного руху " апейрона " - єдиного матеріального початку, що призводить виділенню потім із нього протилежностей.

34. Спробував розкрити причину руху, уявити рух речей і явищ як необхідний, закономірний процес, породжуваний боротьбою протилежностей.

35. Спробував розкрити причину руху, уявити рух речей і явищ як необхідний, закономірний процес, породжуваний боротьбою протилежностей.

36. висунув тезу про «справедливу і благочестиву війну», яка мала вестися для помсти за заподіяне зло, для вигнання із країни в який вторгся ворог.

37. висунув тезу про «справедливу і благочестиву війну», яка мала вестися для помсти за заподіяне зло, для вигнання із країни в який вторгся ворог.