Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ecogram by Mind Map: Ecogram

1. Maatschappelijk Belang

2. Experts

2.1. Mamoun Loukili (Diversiteitscoach)

2.2. Rebecca Beck (Ouderbetrokkenheid / Kenniscentrum Sport)

2.3. Hiske Blom (Participatie / Kenniscentrum Sport)

2.4. Peter de Vries (CPS,Ouderbetrokkenheid 3.0)

2.5. Netwerk

2.5.1. Sportregie

2.5.1.1. Anouk Blombergen (productspecialist)

2.5.1.2. Iris Nijland (productspecialist)

2.5.1.3. Lianne den Haan (Sport Regisseur Noord)

2.5.1.4. Jeroen Smolders (teammanager)

2.5.2. Gemeente Rotterdam

2.5.2.1. Niels Hoogwerf (Communicatieadviseur, specialisatie participatie)

2.5.2.2. Johan van Herperen (Staffmember Sport Gemeente Rotterdam, CityLab010)

2.5.3. Rotterdam Sport Support

2.5.3.1. SCRUMteam Ouderbetrokkenheid

2.5.3.1.1. Mark Tissing (Gebiedscoördinator / Vrijwilligersondersteuning)

2.5.3.1.2. Ineke Kalkman (Pedagogisch Adviseur)

2.5.3.1.3. Kenan Koseoglu (CF Zaalvoetbal/Challenge010)

2.5.3.1.4. Maarten Niggebrugge (CF Tennis)

2.5.3.1.5. Marita Verkaik (Manager / Productmanager 'Ouderbetrokkenheid')

2.5.3.1.6. Evelien Vonk (Gebiedscoördinator)

2.5.3.1.7. Margot van Beusekom (SCRUM-leader / Firma LEEF!)

2.5.3.2. Kitty Kalkman (verenigingsadviseur)

2.5.3.3. Carola Nagy (adviseur en beleid / Kennis van onderzoek)

2.5.4. Overig

2.5.4.1. Maartje van Osch, Family Factor

2.6. Bep Timmers, consultant Stichting NSA (Nationale Sport Alliantie)

2.7. Peter de Vries, SCP Onderwijs Advies, Specialist Ouderbetrokkenheid 3.0

3. Wetenschappelijk onderzoek en literatuur.

3.1. Database

3.1.1. Nexis

3.1.2. HAN Quest

3.1.3. Google Scholar

3.1.4. SpringerLink

3.1.5. Picarta

3.1.6. Mendeley

3.1.7. PubMed

3.1.8. Wikipedia

3.1.9. Researchgate

3.1.10. Web of Science

3.2. Internet

3.2.1. Kenniscentrum Sport (voorheen NISB, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen)

3.2.2. Alles over Sport

3.2.2.1. Ouders Graag Gezien

3.2.2.2. Ouders in de Sport

3.2.3. RIVM

3.2.4. NOC*NSF

3.2.5. Volksgezondheid en Zorg

3.2.6. Sociaal Cultureel Planbureau

3.2.6.1. Rapportage Sport

4. Verbinding aan sport- en beweegsector

4.1. Rotterdam Sport Support

4.2. Sport Regie

4.3. Vereniging Buitenspelen

4.3.1. Berend Poots

4.3.2. Freek Ruigrok

4.4. City LAB 010

4.4.1. Johan van Herperen (Staffmember Sport Gemeente Rotterdam)