Електронна пошта. Поштові стандарти.  Електронна адреса

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Електронна пошта. Поштові стандарти.  Електронна адреса by Mind Map: Електронна пошта. Поштові стандарти.  Електронна адреса

1. Протоколи пошти

1.1. SMTP

1.2. POP3

1.3. IMAP

1.4. HTTP

2. Операції з поштою

2.1. Створення

2.2. Відправлення

2.3. Копія

2.4. Відповідь всім

2.5. Пересилання

2.6. Видалення

3. Поштові клієнти

3.1. Microsoft Outlook

3.2. Outlook Express

3.3. The Bat

3.4. Eudora

4. Функції поштових клієнтів

4.1. Імпорт файлів-додатків

4.2. Відправка листа

4.3. Перегляд і збереження кореспонденції

4.4. Знищення кореспонденції

4.5. Підготовка відповіді

4.6. Коментування і пересилка інформації