Vrste Karata

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Vrste Karata by Mind Map: Vrste Karata

1. Pomorske karte

1.1. Podrobne

1.1.1. Mjerilo: 1:3000 do 1:20000

1.1.2. Detaljno prikazane dubine obala i luke

1.2. Pregledne

2. Zidne i priručne karte

2.1. Zidne

2.1.1. Najčešće se koriste u nastavi geografije

2.2. Priručne

2.2.1. Koristimo se njima kao knjigom (atlasi)

3. Geografski informacijski sustav (GIS)

3.1. tehnologija prikupljanja prostornih podataka koja omogućava analizu, obradu i pohranjivanje kartografskih podataka

3.2. Tri oblika geografskih sadržaja prema: liniji, točki i poligonu

3.2.1. vektorski format

3.2.2. rasterski model

3.3. jedna od najperspektivnijih informacijskih tehnologija današnjice

4. Karta

4.1. nužno sredstvo korišteno u različitim znanostima, stručnim djelatnostima, sportovima, dječjim igrama i književnosti

4.2. istovremeno izvor i sredstvo geografskog istraživanja te nastavno sredstvo i pomagalo

5. Podjela geografskih karata prema vjernosti

5.1. Izvorne(detaljne)

5.1.1. katastarski planovi

5.1.1.1. U mjerilima: 1:2000, 1:1000, !:500

5.1.1.2. Prikazuju parcelizaciju zemljišta na katastarske čestice

5.1.2. Hrvatska osnovna karta

5.1.2.1. U mjerilima: 1:5000 i 1:10 000

5.1.2.2. Detaljno prikazuju prostor

5.1.3. Plan

5.1.3.1. u mjerilu 1:10000

5.1.3.2. prikaz manjeg dijela zemljišta u krupnom mjerilu

5.1.4. Topografske karte

5.1.4.1. U mjerilima: 1:25000,1:50000,1:100000 i 1:250000

5.1.4.2. Službene državne topografske karte izrađuje Državna geodetska uprava

5.1.5. Ortofoto karte

5.1.5.1. U mjerilu 1:5000

5.1.6. reambulacija

5.1.6.1. postupak čestog ispravljanja i nadopunjavanja sadržaja na izvornim kartama

5.2. Pregledne(apstraktne)

5.2.1. generalizacija

5.2.1.1. uopćavanje i izbor sadržaja na preglednim kartama koje prikazuju veći prostor

6. Podjela geografskih karata prema sadržaju

6.1. Opće karte(korografske)

6.1.1. prikazuju cjelovitu geografsku sliku nekog djela Zemljine površine

6.2. Tematske

6.2.1. na njima se prikazuje prostorni raspored neke pojave ili procesa