REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
REVOLUCIÓ INDUSTRIAL by Mind Map: REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

1. REVOLUCIÓ AGRÍCOLA

1.1. VA CANVIAR

1.1.1. LA NOVA ESTRUCTURA DE LES PROPIETATS

1.1.2. EL SISTEMA DE CONREU

1.1.3. LA INTRODUCCIÓ DE NOVES MÀQUINES

2. REVOLUCIÓ TECNOLÒGICA

2.1. LA MÀQUINA DE VAPOR

2.2. LA LOCOMOTORA I EL FERROCARIL

3. REVOLUCIÓ DE LES FINANCES

3.1. DESENVOLUPAMENT DE

3.1.1. EL CAPITALISME INDÚSTRIAL

3.1.2. EL CREIXEMENT DE LES FINANCES

3.1.3. PROTECCIONISME I LLIRECANVISME

4. REVOLUCIÓ EN EL TRANSPORT I EL                     COMERÇ

4.1. LA INDÚSTRIA TÈXTIL

4.2. LA SIDERÚRGIA

4.3. LA MINERIA DEL CARBÓ I FERRO

5. REVOLUCIÓ DEMOGRÀFICA

5.1. VA PRODUïR

5.1.1. LA REVOLUCIÓ DEMOGRÀFICA

5.1.1.1. VA CAUSAR

5.1.1.1.1. L'EXPANSIÓ DE LES CIUTATS

6. ÉS EL RESULTAT DE

7. ÉS EL RESULTAT DE