Taktilní umění a jeho uplatnění

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Taktilní umění a jeho uplatnění by Mind Map: Taktilní umění a jeho uplatnění

1. hmat

1.1. haptika

1.1.1. tvůrčí typy

1.2. hmat v tvorbě a umění

1.2.1. taktilní deníky

1.2.2. taktilní experimenty

1.2.3. haptické sochařství

1.2.4. filcování

1.3. hmat jako zprostředkovatel uměleckého zážitku

1.3.1. braillovo písmo

2. perex

2.1. obsah

3. historie

3.1. zrod taktilního umění

3.2. užití taktilního umění

4. umělci

4.1. Georges Braque

4.2. Pablo Picasso

4.3. Johannes Itten

4.4. Jan Švankmajer

5. smyslové vnímání

5.1. haptická percepce prostřednictvím dalších smyslů, imaginace

5.1.1. Jan Van Eyck