Minimum jeugdloon stijgt. Wat betekent dat voor Albert Heijn?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Minimum jeugdloon stijgt. Wat betekent dat voor Albert Heijn? by Mind Map: Minimum jeugdloon stijgt. Wat betekent dat voor Albert Heijn?

1. Opdrachtgever

1.1. Ahold

1.1.1. Albert Heijn

1.1.1.1. Locatie: Provincialeweg 11, 1506 MA Zaandam

1.1.1.2. Producten/diensten: Levensmiddelen

1.1.1.3. Omzet: 12,7 miljard

1.1.1.4. Marktaandeel: 35%

1.1.1.5. Medewerkers: 110.000

2. Literatuurlijst

2.1. Instapartikel

2.1.1. Er wordt uitgebreid op de veranderingen in het minimumloon voor verschillende leeftijdscategorieën.

2.1.2. Het artikel is juist het is namelijk ook op de officiële site van de overheid gepubliceerd.

2.1.3. NU.nl(2016). Maandbedrag minimumloon 14,40 euro omhoog per 2017. Geraadpleegd op 14 november 2016 op http://www.nu.nl/geldzaken/4349425/maandbedrag-minimumloon-1440-euro-omhoog-per-2017.html

2.2. Achtergrondpublicaties

2.2.1. Voor dit onderwerp is het zeer volledig omdat er heel uitgebreid op de gevolgen voor die groep/jongen ingegaan wordt.

2.2.2. Je mag er vanuit gaan dat ze onderzoek hebben gedaan. De naam van de jongen wordt ook in het artikel weergegeven.

2.2.3. Jochem van Staaduine(2016). Akkoord over verhoging van minimumloon voor jongeren. Geraadpleegd op 14 november 2016 op https://www.nrc.nl/nieuws/2016/04/22/akkoord-over-verhoging-van-minimumloon-voor-jonger-1611079-a1243196

2.2.4. Het is een zeer uitgebreide toelichting dus zeker volledig.

2.2.5. Omdat het een officiële publicatie van de overheid is mag je er vanuit gaan dat de inhoud juist is.

2.2.6. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher(2016). Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 mei 2016, nr. 2016-0000109268, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2016. Geraadpleegd op 14 november 2016 op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-24815.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dStaatscourant%26vrt%3dminimumloon%26zkd%3dAlleenInDeTitel%26dpr%3dAlle%26spd%3d20160526%26epd%3d20160526%26sdt%3dDatumPublicatie%26planId%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=4

2.3. Wetenschappelijke publicaties

2.3.1. Het is een zeer uitgebreid artikel en is dus zeer volledig. Er worden veel gevolgen behandeld in het artikel.

2.3.2. Het artikel is geschreven naar het onderzoek David Card en Alan Krueger. Je kan er vanuit gaan dat dit goed overgenomen wordt door de Volkskrant.

2.3.3. Coen Teulings(1996). 'Een bescheiden verhoging van het minimumloon leidt tot meer banen.' Geraadpleegd op 14 november 2016 op http://www.volkskrant.nl/archief/-een-bescheiden-verhoging-van-het-minimumloon-leidt-tot-meer-banen~a440016/

2.3.4. Het artikel is zeker volledig er zijn ook allerlei bijlagen toegevoegd dat je altijd extra informatie kan opzoeken.

2.3.5. Omdat het een overheidsinstelling is mag je er vanuit gaan dat de informatie die er gepubliceerd wordt volledig en juist is.

2.3.6. CPB notitie(2016). Lonen van bbl-leerlingen en het wettelijk minimumjeugdloon. Geraadpleegd op 14 november 2016 op https://www.cpb.nl/publicatie/lonen-van-bbl-leerlingen-en-het-wettelijk-minimumjeugdloon

3. Aanleiding

3.1. Stijging minimumjeugdloon

4. Doelstelling

4.1. Kosten reduceren