DUYGUSAL ZEKADAN DUYGULARIN DİDAKTİĞİNE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
DUYGUSAL ZEKADAN DUYGULARIN DİDAKTİĞİNE by Mind Map: DUYGUSAL ZEKADAN DUYGULARIN DİDAKTİĞİNE

1. Buradaki teorik esaslardan aşağıdaki bilgileri edinebilirsiniz: DUYGU EĞİTİMİ KURALLARI: Ayarlama, yansıtma, kurallar

2. Bu ilkeler daha sonra okul için teknik ve işlemsel uygulamalara dönüştürülmüştür Duyguların didaktiği Sınıfta kullanmak için tekniklerin etkili/geçerli biçimi.

3. Duyguların didaktiği ve okul terki arasındaki ilişki/korelasyon. Duyguların Didaktiği, yapılan araştırmaların sonuçlarına göre, J.B.Button ve T.G.Roberts (1986) tarafından yaratılan ve 3-10 yaşlarındaki (anaokulu ve ilkokul) çocuklara uygulanan ‘Davranışsal ve Duygusal Problemler için Değerlendirme Testi’-SEDS geliştirir. Bu test risk altındaki öğrencileri tanımlayabilme için bir değerlendirme ölçeğidir. SEDS ögeleri psikolojik ve kişilerarası değişik somut özellikleri değerlendirir. Uygulamadan önce konuya aşina olması gereken öğretmenler tarafından doldurulur. Sıkıntılı olarak tanımlanan davranışların fiili azalması ve öğretmenlerin deneyimleme sürecine katılımı ile verecekleri bilgi notları ‘DoE’ nin çocukların duygusal gelişimindeki etkisine dair hipotezi onaylayacaktır. Sonuçların değerlendirilmesi için, öğretmenlerin gözlemleri tarafından fark edilen bireysel profillerin sıklığının sayımı, önceden tanımlanan 5 SED profillerine göre numaralandırılmıştır 5 kategoriye bölünme ‘pozitif’ profillerin ‘negatif’ profillere karşı toplam artışını gösterir. Deney grubunun konuları onların davranışlarına dair öngörü kapasitesini arttırmakla birlikte bazı duygusal gölge/renkleri tanımak için temel duyguların kişisel ve dışsal temsilini inşa edebilecektir. Deney grubundan çocuklar ile uygulamalara katılan bazı psikologlar tarafından açıklanan daha spesifik gözlemler öğretmenlerin izlenimlerine katılmaktadır: Duyguların didaktiği ile kesin kavramsal ve duygusal gelişmelerin basamakları daha erken ulaşılabilir ve daha iyi yola getirilebilir. Daha fazla detay için…

3.1. risk faktörlerini azaltmak ve önleyici faktörleri çoğaltmak için direnç gereklidir( dünya sağlık örgütü klavuzu)

3.2. Çalışma Hipotezleri Duyguların didaktiği ile artan direnç, okul terki ile etkili mücadele etmektedir.

3.3. iyi duygusal ilişkiler …??? için ön koşuldur.

4. Genel Bakış

5. Teorik Temel

6. DEĞERLENDİRME

6.1. Fonagy (Reflektif işlev)

6.2. Neurons (empati, nörobiyolojik temel)

6.3. Bowlby (bağlılık teorisi)

6.4. Goleman( duygusal zeka)

6.5. Disiplinlerarasılık - öznelerarasılık