Van kleuter tot adolescent (bron 1)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Van kleuter tot adolescent (bron 1) by Mind Map: Van kleuter tot adolescent (bron 1)

1. Grove motoriek

1.1. Leren van

1.1.1. Fietsen, klimmen, gericht gooien

1.2. Beweging

1.2.1. Spontaan starten, stoppen en draaien tijdens het rennen

1.2.2. Springen met aanloop: 70-90

1.2.3. Zelfstandig een trap aflopen

2. Fijne motoriek

2.1. Kleine subtiele handelingen

2.1.1. Letters naschrijven

2.1.2. Twee korte woorden naschrijven

2.1.3. Tekenen/schrijven met een potlood

2.1.4. Een rechthoek/driehoek/cirkel tekenen

2.1.5. Voorwerpen maken van klei

2.1.6. Papier vouwen in figuren