Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Фізика by Mind Map: Фізика

1. атомна і ядерна фізика

1.1. випромінювання і поглинання світла атомами

1.2. радіоактивність

1.3. фізика елементарних частинок

2. оптика

2.1. квантова оптика

2.2. хвильова оптика

3. молекулярна

3.1. МКТ

3.2. термодинаміка

4. механіка

4.1. релятивійська

4.2. статика

4.3. закони збереження

4.4. динаміка

4.4.1. сили в природі

4.5. кінематика

4.5.1. рівномірний рух

4.5.2. рівноприскорений рух

4.6. механічні коливання та хвилі

5. електродинаміка

5.1. електростатика

5.2. електричний струм

5.3. електромагнітні коливання і хвилі

5.4. електромагнітне поле