Редагування текcту у GoogleDocs

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Редагування текcту у GoogleDocs by Mind Map: Редагування текcту  у GoogleDocs

1. Переміщення курсору

1.1. Положення курсору можна змінити також за допомогою окремих клавіш клавіатури або їх сполучень.

2. Виділення, вставка і заміна символів

2.1. Видалити символ зліва від курсору можна за допомогою клавіші Васksрасе, а справа — клавіші Delete.

2.2. Для введення до тексту нового символу необхідно встановити курсор у потрібне місце тексту і натиснути відповідну клавішу на клавіатурі.

2.3. При введеній символу він або вставляється до тексту (режим ВСТАВКА), або замінює символ справа від курсору (Заміна режим).

3. Операції над фрагментами тексту

3.1. Для того, щоб утворити в тексті новий абзац, потрібно встановити курсор у кінець попереднього абзацу і натиснути клавішу Еnter.

3.1.1. При цьому редактор повинен працювати в режимі Вставка. Для того, щоб з'єднати два абзаци в один, потрібно встановити курсор у кінець першого з них і натиснути клавішу Delete.

3.2. Для копіювання виділеного фрагмента тексту потрібно вибрати команду Копіювати меню Правка чи контекстного меню виділеного об'єкта або вибрати кнопку Копіювати панелі інструментів.

3.3. у GoogleDocs можна виділяти фрагменти тексту, які розташовані не поруч один з одним: кілька окремо розташованих слів, речень, абзаців тощо. Для цього потрібно виділити перший фрагмент, а всі наступні виділяти, тримаючи натиснутою клавішу Сtrl.

4. Буфер обміну

4.1. GoogleDocs дозволяє накопичувати в Буфері обміну до 24 об'єктів.

4.2. На цій же панелі можна: 1. видалити будь-який об'єкт з Буфера обміну; 2. видалити всі об'єкти Буфера обміну, вибравши кнопку Очистити все; 3. послідовно вставити всі об'єкти Буфера обміну, починаючи з поточного місця тексту, вибравши кнопку Вставити все

5. Перевірка правопису

5.1. Для автоматичного пошуку помилок у тексті та їх виправлення можна виконати перевірку правопису. Для цього потрібно вибрати команду Правопис меню Сервіс або кнопку Правопис на панелі інструментів.