Revolució Industrial

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Revolució Industrial by Mind Map: Revolució Industrial

1. Revolució Tecnològica

1.1. va ser prvocada per

1.1.1. La indústria tèxtil

1.1.1.1. va ser provocada per

1.1.1.1.1. Lutilització del cotó

1.1.1.1.2. La mecanització

1.1.2. La siderúrgia

1.1.2.1. va ser provocada per l'utilització de

1.1.2.1.1. Carbó de coc

1.1.2.1.2. Convertidor de Bessemer

1.1.3. La mineria

1.1.3.1. de

1.1.3.1.1. Carbó

1.1.3.1.2. Ferro

1.2. va probocar

1.2.1. La industrialització

1.2.1.1. a causa de

1.2.1.1.1. La mecanització

1.2.1.1.2. Energia de  la màquina de vapor

1.2.1.1.3. Sistema fabril

2. Revolució Agraria

2.1. a causa de

2.1.1. Un aument de demografia.

2.1.2. Una millora en la maquinària

2.2. com

2.2.1. Sistemes de conrreu

2.2.1.1. exemple

2.2.1.1.1. Sistema Norfolk

2.2.2. Utilitxació de nova maquinària

2.2.2.1. va permetre

2.2.2.1.1. Dur a terme les feines agrícoles amb més facilitat i eficiència.

2.2.2.2. exemples

2.2.2.2.1. Nova Aranda

2.2.2.2.2. Sembra Mecànica

2.2.3. Sistema de propietats

2.2.3.1. va probocar

2.2.3.1.1. Que la gent que treballaven als camps es traslladessin a les ciutats per trobar feina

3. Revolució Financera

3.1. va ser prvocat per

3.1.1. El capitalisme

3.1.1.1. El capitalisme industrial

3.1.1.1.1. és

3.1.1.2. Proteccionisme i lliurecanvisme

3.1.1.2.1. Proteccionisme

3.1.1.2.2. Lliurecanvisme

4. Revolució Demogràfica

4.1. va ser provocada per

4.1.1. Augment de la producció d'aliments

4.1.2. Millores de la medicina

4.1.3. Millora de l'higiene

4.2. va provocar

4.2.1. L'expansió de les ciutats

4.2.1.1. va ser consequència de

4.2.1.1.1. L'èxode rural

5. Revolució del Comerç

5.1. va provocar

5.1.1. Economia del mercat

5.2. hi ha

5.2.1. Comerç interior

5.2.1.1. va millorar

5.2.1.1.1. mercats locals

5.2.2. Comerç exterior

5.2.2.1. va provocar

5.2.2.1.1. Creixement industrial

6. Revolució del Transport

6.1. va facilitar

6.1.1. Comerç interior

6.1.2. Comerç exterior

6.2. va probocar

6.2.1. L'expansió Comercial

6.3. va ser provocada per

6.3.1. Màquina de vapor

6.3.2. Locomotora

6.3.3. Ferrocarril