Процес створення інформаційно-освітньої середовища

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Процес створення інформаційно-освітньої середовища by Mind Map: Процес створення інформаційно-освітньої середовища

1. До особистісно — які розвивають цілям ставляться розвиток навичок самостійної роботи розвиток пізнавальної і творчі здібності як індивідуальної роботі із, і у колективі, здатність до саморозвитку, самопізнання.

2. Визначення цілей і навчальних завдань ІОС

3. Аналіз початкового стану освітньої середовища включає у собі аналіз програмно - технічного, інформаційного і особистісного потенціалу вузу.

4. Освітні мети використанняИОС у процесі навчання — які навчаються отримання певних знань, умінь і навиків за своїм фахом.

5. Інформаційні мети полягають у її формуванні та розвитку інформаційної культури — умінь і навиків в оволодінні способами методами і вилучення й аналізу інформації незалежно від предметної області.

6. Аналіз програмно-технічного стану — вивчення стану програмно-технічної бази вузу:

7. технічні засоби навчання

8. класи комп'ютерні

9. інтернет-класи

10. комп'ютерні мережі

11. лабораторні комплекси (як традиційні, і віртуальні)

12. програмне забезпечення характеру загального і спеціального призначення

13. навчальні комплекси зі слаломних дисциплін їхній стан, можливість відновлення, відбиток міждисциплінарних зв'язків

14. У межах інформаційного аналізу стану розглядається інформаційне наповнення процесу творення майбутнього

15. інформаційні ресурси, як і традиційної, і у електронній формі, відбивають дисциплін зміст, у різних сховищах

16. додаткові матеріали з приводу дисциплінам

17. можливість звернення решти інформаційних систем і світових ресурсів, і навіть інші вплив електронних бібліотек

18. банки тестів та іншіконтрольно - вимірювальні матеріали