KỸ NĂNG VIẾT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
KỸ NĂNG VIẾT by Mind Map: KỸ NĂNG VIẾT

1. Nguyên Tắt Viết Bài

1.1. Đặt mình vào vị trí độc giả.

1.2. Cảm thông, tránh động chạm cá nhân không liên quan.

1.3. Nhiều tin, ít chữ.

2. Tiêu Chí Đánh Giá Tin Tức

2.1. Nóng

2.2. Chưa được biết

2.3. Khác thường.

2.4. Nhân cách nổi tiếng.

2.5. Gần gũi với độc giả về địa lý.

2.6. Sự kiện quan trọng đối với độc giả, sát với cuộc sống và quan niệm của họ.

2.7. Diễn biến chưa rõ kết cục

3. Các Bước Viết Bài

3.1. Bước 1: Chuẩn bị

3.1.1. Xác định chủ đề, độc giả cần tiếp cận Phát triển các ý, liệt kê các tài liệu cần thiết

3.2. Bước 2: Viết nháp

3.2.1. Tiêu đề, mở bài, thân bài, kết luận

3.3. Bước 3: Đọc lại bài viết

3.3.1. Chủ đề đã hợp lý chưa? Tiêu đề có đáp ứng yêu cầu đặt ra không? Bài viết đã phản ứng đúng chủ đề hay chưa? Xem lại bố cục bài viết và kt lỗi chính tả

3.4. Bước 4: Chỉnh sửa và hoàn thiện

3.4.1. Chỉnh sửa những điểm bất hợp lý Đọc lại lần cuối để chắc chắn bài đặt yêu cầu Gửi bài viết đến báo chí hoặc đăng trên kênh của mình