Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Jak uczyć ? by Mind Map: Jak uczyć ?

1. Less..

1.1. dla zrealizowania programu

1.2. strach przed porażką

1.3. dla informacji

1.4. dla testów

2. More...

2.1. dla uczniów

2.1.1. - Uczymy dla naszych uczniów, ich potrzeb, aspiracji a nie po to by przejść przez program

2.2. rozwijać pasję

2.3. rozwijać myślenie

2.4. przygotować do życia

3. For a life of Tests (?)

4. For the test of life (?)