İŞLETME YÖNETİMİ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
İŞLETME YÖNETİMİ by Mind Map: İŞLETME YÖNETİMİ

1. İşletme yönetiminin görevleri

1.1. İşletme politika ve amaçlarını karşışatırır

1.1.1. Örgüt kurar

1.2. Kaynakları ele geçirir

1.2.1. Sağlanan kaynakları, hazırlanan ayrıntılı programa göre, faaliyete geçirir.

1.3. Faaliyetleri denetler

2. İşletmenin çevresi

2.1. Başlıca çevre koşulları şunlardır:

2.1.1. Toplumsal yapı

2.1.2. Hukuki ve politik koşullar

2.2. İktisadi sistem ve yapı

2.2.1. Teknoloji

3. İşletmelerin sınıflandırılması

3.1. Tüketicilerin(alıcıların)çeşidine göre

3.2. Ürettikleri mal ve hizmet çeşidine göre

3.3. Üretim araçlarının mülkiyetine göre

4. Yönetimin temel fonksiyonları

4.1. Planlama

4.1.1. Örgütleme

4.1.2. Yöneltme

4.2. Koordine etme (Düzenleştirme)

4.2.1. Denetim

5. Araştırma geliştirme çalışmalarının nedenleri

5.1. Yönetim

5.1.1. Pazarlama

5.1.2. Üretim

5.2. Finans

5.2.1. Personel

6. Bir yatırım kararı alabilmek için gereken bilgiler şunlardır:

6.1. Yatırım için gerekli hammadde durumu

6.1.1. Yatırım mallarının iç ve dış pazar durumu

6.1.2. İmal edilecek malların maliyeti

6.2. Malların fiyat esnekliği

6.2.1. Projenin büyüklüğü ve yeri

6.2.2. Gerekli kapasiteler

6.3. Yatırım tutarı

6.3.1. Yatırım finansmanı