Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Celler by Mind Map: Celler

1. Eukaryot

1.1. Har en cellekerne

2. Prokaryote

2.1. Har ikke en cellekerne

3. Flagel

3.1. Bakterierne bruer flagelen til at bevæge sig med.

4. Cellevæg

4.1. En cellevæg beskytter cellen, vander og gasser kan fragtes ind og ud af cellen igennem porer i cellevægen

5. Cellekerne

5.1. DNA