Dialog antara Tamadun

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Dialog antara Tamadun by Mind Map: Dialog antara Tamadun

1. Definisi

1.1. Sebuah komunikasi dua hala antara individu (pihak) yang mempunyai pegangan atau pandangan yang berbeza mengenai sesuatu perkara yang tertentu.

2. Konsep

2.1. Interakomunikasi dan persefahaman antara tamadun iaitu memahami budaya masing-masing tanpa prejudis terhadap kaum lain

3. Peranan

3.1. Perkongsian nilai sejagat

3.2. Perhubungan baik dan kerjasama

3.3. Pemupukan sikap menghormati, toleransi dan memahami

4. Kaedah

4.1. Mempunyai sikap keterbukaan di antara dua pihak

5. Halangan

5.1. Innuendo sosial / sindiran sosial

5.2. Syak wasangka

5.3. Conversion atau fenomena bertukar agama

5.4. Rasa rendah diri dan tidak bersedia untuk berdialog

6. Garis panduan

6.1. Menghormati pandangan dan perpekstif orang lain