Lineære funktioner

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Lineære funktioner by Mind Map: Lineære funktioner

1. Grafer

2. kordinatsystem

3. uafhængige variabler

4. Funktioner

5. Reducere

6. silleben

7. Man bruger x til at finde ud af faciet

8. Ligninger

9. Konstanter

10. En Lineære Funktion er fx. f(x)=2x altså en Funktion som man kan regne ud på mange foreskællige måder.

11. sammenhænge