Основи автоматизованого управління

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Основи автоматизованого управління by Mind Map: Основи автоматизованого управління

1. Підсистеми САПР

1.1. підсистема проектування

1.1.1. геометричного трехмірного моделювання

1.1.2. виготовлення конструкторської документації

1.2. підсистема обслуговування

1.2.1. управління проектними данними

1.2.2. розробки і супроводу програмного забезпечення

1.2.3. освоєння користувачами технологій

2. Поняття про САПР

2.1. проектування

2.1.1. внутрішнє

2.1.2. зовнішнє

2.2. основні стадії проектування

2.2.1. завдання на проектування

2.2.2. технічний проект

2.2.3. робочий проект

3. Підходи і методи проектування

3.1. блочно-їєрархічний підхід

3.2. системний підхід

4. Проектні процедури

4.1. аналіз

4.1.1. одноваріантний аналіз

4.1.2. багатоваріантний аналіз

4.2. синтез

4.2.1. параметричний синтез

4.2.2. структурний синтез

5. Класифікація САПР

5.1. За галузями застосування

5.1.1. для загального машинобудування

5.1.2. для радіоелектоніки

5.1.3. в області архітектури та будівництва

5.2. За цільовим призначенням

5.2.1. функціонального проектування

5.2.2. конструкторські

5.2.3. технологічні

5.3. За характером базової підсистеми

5.3.1. на базі підсистеми машинної графіки и геометричного моделювання

5.3.2. на базі СУБД

5.3.3. на базі конкретного прикладного пакету

5.3.4. комплексні САПР