Cultuurweek 1 '16

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Cultuurweek 1 '16 by Mind Map: Cultuurweek 1 '16

1. Mediaonderwijs

1.1. Applicaties die hulp bieden bij het onderwijs

1.2. Afnemen van toetsen digitaal

1.3. Registreren van toetsen digitaal

1.4. Digibord

2. Mediawijsheid

2.1. 21e eeuwse vaardigheden, o.a.:

2.1.1. Verantwoorde en veilige manier om media te gebruiken

2.1.2. Kritisch denken

2.1.3. Creatief denken

2.1.4. Probleem oplossen

2.1.5. Communiceren

2.2. Mediawijsheidcompetenties

2.2.1. Begrip

2.2.2. Gebruik

2.2.3. Communicatie

2.2.4. Strategie

3. Soorten Media

3.1. - Massamedia; is bedoeld voor iedereen. Is vaak neutraal, omdat deze media voor iedereen geschikt moet zijn.

3.2. - Interactieve media ; is media in de vorm van een reactie op iets.

3.3. - Audiovisuele media; media die je te horen krijgt

4. Kerndoelen

4.1. aanleren van computervaardigheden (o.a. windows),

4.2. het kunnen omgaan met tekstverwerking en

4.3. het kunnen werken met digitale informatiebronnen en multimedia

5. Stromingen in de mediapedagogiek

5.1. • Bewaarpedagogische stroming: conservatief en behoedzaam tegenover nieuwe media;

5.2. • Sociologische stroming: media bepaalt de maatschappelijke verhoudingen (manipulatie van de gewone burger);

5.3. • Semiologische stroming: kinderen moeten beeldtaal leren spreken en lezen;

5.4. • Gedragswetenschappelijke stroming: onderzoeken wat de invloed van media zijn op kinderen.