บทที่4 ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
บทที่4 ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร by Mind Map: บทที่4 ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร

1. รูปร่างเครือข่าย

1.1. เครือข่ายแบบบัส

1.2. เครือข่ายแบบวงแหวน

1.2.1. สัญญานข้อมูลจะส่งอยู่ในวงเเหวนไปในทิศทางเดียวกันจนถึงผู้รับ

1.3. เครือข่ายแบบดาว

1.4. เครือข่ายแบบเมส

1.4.1. นิยมใช้กัน

2. จุดเชื่อมต่อแบบไร้สาย

3. รูปเเบบโครงสร้างไม่ยุ่งยากจะเชื่อมต่อเข้ากับสายสื่อสารหลักเพียงสายเดียว

4. ประเภทตามพื้นที่

4.1. เครือข่ายเฉพาะที่ แลน

4.2. เครือข่ายนครหลวง

4.3. เครือข่ายบริเวณกว้าง

5. เครือข่ายส่วนบุคคล แพน

6. เครือข่ายคอมพิวเตอร์

6.1. ลักษณะของเครือข่าย

6.1.1. เชื่อมต่อสถานีในเครือข่ายโดยทุกสถานีจะต่อเข้ากับหน่วยสลับสายกลาง

6.1.2. เครือข่ายแบบรับ ให้ บริการ

6.1.2.1. เครือข่ายระดับเดียวกัน

7. โพรโทคอล

7.1. ทีซีพี/ไอพี

7.2. ไวไฟ

7.2.1. ไดอาร์ดีเอ

7.2.2. บลูทูธ

8. อุปกรณ์การสื่อสาร

8.1. โมเด็ม

8.1.1. โมเด็มแบบหมุนโทรศัพท์

8.1.2. ดิจิทอลโมเด็ม

8.1.2.1. ดีเอสแอล

8.1.2.2. เคเบิลโมเด็ม

8.2. การ์ดแลน

8.3. ฮับ

8.4. สวิตช์

8.5. อุปกรณ์จัดเส้นทาง

9. ตัวอย่างการติดตั้งแลนภายในบ้าน

9.1. สามารถทำได้โดยเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์อย่างน้อย2เครื่องเข้าด้วยกันโดยผ่านสวิตช์และทำการปรับการตั้งค่าของโพรโทคอลการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง

10. บทบาทของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

10.1. ความสะดวกในการแบ่งปันข้อมูล

10.2. ความถูกต้องของข้อมูล

10.3. ความเร็วของการรับส่งข้อมูล

10.4. การประหยัดค่าใช้จ่ายในการสื่อสารข้มูล

10.5. ความสะดวกในการแบ่งปันทรัพยากร

10.6. ความสะดวกในการประสานงาน

10.7. ขยายบริการขององค์กร

10.8. การสร้างบริการรูปแบบใหม่ในเครือข่าย

11. การสื่อสารข้อมูล

11.1. ข้อมูล/ข่าวสาร

11.1.1. ข้อมูลต้องการส่งไปยังผู้รับ

11.2. ผู้ส่ง

11.2.1. อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับส่งข้อมูล

11.3. ผู้รับ

11.4. สื่อกลางในการส่งข้อมูล

11.4.1. ทำหน้าที่การรับส่งข้อมูล

11.5. สัญญาณที่ใช้ในระบบสื่อสาร

11.5.1. สัญญาณแอนะล็อก

11.5.2. อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับรับข้อมูล

11.5.3. สัญญาณดิจิทัล

11.6. การถ่ายโอนข้อมูล

11.6.1. แบบขนาน ส่งข้อมูลทีละหลายบิตพร้อมกัน

11.6.2. แบบอนุกรม ข้อมูลถูกส่งแบบทีละบิต

11.7. รูปแบบการรับส่งข้อมูล

11.7.1. การสื่อสารทางเดียว

11.7.2. การสื่อสารสองทางครึ่งอัตรา

11.7.3. การสื่อสารสองทางเต็มอัตรา

12. สื่อกลางในการศึกษาข้อมูล

12.1. สื่อกลางแบบใช้สาย

12.1.1. สายคู่บิดเกลียว

12.1.1.1. สายยูทีพี

12.1.1.2. สายเอสทีพี

12.1.2. สายโคแอกซ์

12.1.3. สายไฟเบอร์ออฟติก

12.2. สื่อกลางแบบไร้สาย

12.2.1. อินฟราเรด

12.2.2. ไมโครเวฟ

12.2.3. คลื่นวิทยุ

12.2.4. ดาวเทียมสื่อสาร