Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
baby by Mind Map: baby

1. cognitieve ontwikkeling

1.1. object permanentie

1.2. taal

1.2.1. 0 maanden = lust/onlust

1.2.2. 3 maanden = vocalisatie

1.2.3. 7/8 maanden = brabbelen

1.2.4. 12 maanden = 1e woordjes

2. fysieke ontwikkeling

2.1. lichamelijk

2.1.1. snelle groei

2.1.2. andere lichaamsverhoudingen

2.2. motorisch

2.2.1. foetushouding

2.2.2. reflexen

2.3. sensorisch

2.3.1. zien

2.3.1.1. 0 maanden = licht en donker

2.3.1.2. 2 maanden = gericht kijken en kleur

2.3.1.3. 3 maanden = hoofdje meedraaien

2.3.1.4. 6 maanden = scherp zien

2.3.1.5. na 6 maanden = details zien

2.3.2. smaak

2.3.2.1. vooral zoet

2.3.3. gehoor

2.3.3.1. stem mama maar nog geen betekenis

2.3.4. voelen

2.3.4.1. lichaamscontact

2.3.5. geur

2.3.5.1. geur van de mama

3. sociaal - emotionele ontwikkeling

3.1. beperkte gevoelswereld

3.2. asociaal

3.3. hechting <=> affectie

3.3.1. 3 maanden = band met verzorgers

3.3.1.1. veiligheidsbehoefte

3.3.1.2. nood aan zelfvertrouwen

3.3.2. 3-6 maanden = eenkennigheidsperiode

3.3.3. 8 maanden = vreemdenangst/scheidingsangst