บทที่ 4 ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
บทที่ 4 ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร by Mind Map: บทที่ 4 ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร

1. บทบาทของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1.1. ระบบเครือข่าย

1.1.1. เป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์หลายเครื่องในเวลาเดียวกัน

1.2. การสื่อสารข้อมูล

1.2.1. เป็นการพูดคุยของมนุษย์

2. เครือข่ายคอมพิวเตอร์

2.1. แบ่งตามพื้นที่ที่ครอบคลุมการใช้งาน

2.1.1. เครือข่ายส่วนบุคคลหรือแพน

2.1.2. เครือข่ายเฉพาะที่หรือแลน

2.1.3. เครือข่ายนครหลวงหรือแมน

2.1.4. เครือข่ายวงกว้างหรือแวน

2.2. ลักษณะของเครือข่าย

2.2.1. เครือข่ายแบบรับ-ให้บริการ หรือไคลเอนท์/เซิร์ฟเวอร์

2.2.2. เครือข่ายระดับเดียวกัน

2.3. รูปร่างเครือข่าย

2.3.1. เครือข่ายแบบบัส

2.3.2. เครือข่ายแบบวงแหวน

2.3.3. เครือข่ายแบบดาว

2.3.4. เครือข่ายแบบเมช

3. สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล

3.1. สื่อกลางแบบใช้สาย

3.1.1. สายคู่บิดเกลียว

3.1.1.1. แบบไม่ป้องกันสัญญาณรบกวน หรือสายยูพีที

3.1.1.2. แบบปกป้องสัญญาณรบกวน หรือสายเอสพีที

3.1.2. สายโคเเอกซ์

3.1.3. สายไฟเบอร์ออพติก

3.2. สื่อกลางแบบไร้สาย

3.2.1. อินฟราเรด

3.2.2. ไมโครเวฟ

3.2.3. คลื่นวิทยุ

4. อุปกรณ์การสื่อสาร

4.1. โมเด็ม

4.1.1. โมเด็มแบบหมุนโทรศัพท์

4.1.2. ดิจิทัลโมเด็ม

4.1.2.1. ดีเอสแอล

4.1.2.2. เคเบิลโมเด็ม

4.2. การ์ดแลน

4.3. สวิตช์

4.4. ฮับ

4.5. อุปกรณ์จัดเส้นทาง

4.6. จุดเชื่อมต่อแบบไร้สาย

5. ตัวอย่างการติดตั้งแลนภายในบ้าน

5.1. สามารถทำได้โดยเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์อย่างน้อยสองเครื่องเข้าด้วยกัน โดยผ่านสวิตช์ และทำการปรับตั้งค่าของโพรโทคอลการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง จะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารข้อมูลกันได้

6. โพรโทคอล

6.1. ทีซีพี/ไอพี

6.2. ไวไฟ

6.2.1. ไออาร์ดีเอ

6.2.2. บลูทูท

7. การสื่อสารข้อมูล

7.1. องค์ประกอบพื้นฐานของระบบการสื่อสารข้อมูล

7.1.1. ข้อมูล/ข่าวสาร

7.1.2. ผู้ส่ง

7.1.3. ผู้รับ

7.1.4. สื่อกลางในการส่งข้อมูล

7.1.5. โพรโทคอล

7.2. สัญญาณที่ใช้ในระบบการสื่อสาร

7.2.1. สัญญาณแอนะล็อก

7.2.2. สัญญาณดิจิทัล

7.3. การถ่ายโอนข้อมูล

7.3.1. การถ่ายโอนข้อมูลแบบขนาน

7.3.1.1. การส่งข้อมูลออกมาทีละหลายบิตพร้อมกัน

7.3.2. การถ่ายโอนข้อมูลแบบอนุกรม

7.3.2.1. ข้อมูลจะถูกส่งออกมาทีละบิต

7.4. รูปแบบการรับ-ส่งข้อมูล

7.4.1. การสื่อสารทางเดียว

7.4.2. การสื่อสารสองทางครึ่งอัตรา

7.4.3. การสื่อสารสองทางเต็มอัตรา