ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร by Mind Map: ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร

1. 1. เครือข่ายส่วนบุคคล เป็นเครือข่ายที่ใช้ส่วนบุคคล เช่น การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์มือถือ

2. บทบาทของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

2.1. การติดต่อสื่อสารในปัจจุบันมีทั้งในระยะใกล้และไกลโดยผ่านเครื่องมือสื่อสารต่างๆ สำหรับการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์หลายเครื่องในเวลาเดียวกันเรียกว่า เครือข่าย

2.2. ประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ก่อให้เกิด 1. สะดวกในการแบ่งปันข้อมูล 2. ความถูกต้องของข้อมูล 3. ความเร็วในการรับส่งข้อมูล 4. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการสื่อสารข้อมูล 5. สะดวกในการแบ่งปันทรัพยากร 6. สะดวกในการประสานงาน 7. ขยายบริการขององค์กร 8.การสร้างบริการรูปแบบใหม่บนเครือข่าย

3. การสื่อสารข้อมูล

3.1. การแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร โดยผ่านทางสื่อกลางในการสื่อสาร ซึ่งอาจเป็นสื่อกลางประเภท ที่มีสายหรือไร้สายก็ได้

3.2. สัญญาณที่ใช้ในระบบสื่อสาร แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ สัญญาณแอนะล็อกและสัญญาณดิจิตอล

3.3. การถ่ายโอนข้อมูล เป็นการส่งสัญญาณออกจากอุปกรณ์ส่งจำแนกได้ 2 แบบ คือการถ่ายโอนข้อมูลแบบขนานและการถ่ายโอนข้อมูลแบบอนุกรม

3.4. รูปแบบการ รับ-ส่ง ข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการรับส่งข้อมูลขนานหรือแบบอนุกรม สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 แบบคือ การสื่อสารข้อมูลทางเดียว,การสื่อสารสองทางครึ่งอัตรา และการสื่อสารสองทางเต็มอัตรา

4. สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล

4.1. สื่อสารกลางแบบไม่ไร้สาย มีดังนี้ สายคู่บิดเกลียว, สายโคแอกซ์, สายไฟเบอร์ออพติก

4.2. สื่อกลางแบบไร้สาย มีดังนี้ อินฟาเรด, ไมโครเวฟ, คลื่นวิทยุ, ดาวเทียมสื่อสาร

5. เครือข่ายคอมพิวเตอร์

5.1. เป็นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลและทัรพยากรร่วมกันได้ แบ่งเป็นดังนี้

5.2. 2. เครือข่ายเฉพาะที่ หรือแลน คือ เครือข่ายที่ใช้เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน เช่น ภายในบ้าน ภายในสำนักงานและภายในอาคาร

5.3. 3. เครือข่ายนครหลวง หรือแมนคือ เครือข่ายที่ใช้เชื่อมโยงแลนที่อยู่ห่างไกลออกไป เช่น การเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างสำนักงานที่อาจอยู่คนละอาคารและมีระยะทางไกลกัน

5.4. 4. เครือข่ายวงกว้าง หรือแวนคือ เครือข่ายที่ใช้ในการเชื่อมโยงกับเครือข่ายอื่นที่อยุ่ไกลจากกันมาก เช่น เครือข่ายระหว่างจังหวัด

5.5. ลักษณะเครือข่าย

5.6. 1. เครือข่ายแบบรับ-ให้บริการ คือ จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่เป็นเครื่องให้บริการต่าง ๆเช่น บริการเว็บ และบริการฐานข้อมูล การให้บริการขึ้นอยู่กับการร้องขอบริการจากเครื่องรับบริการ

5.7. 2. เครือข่ายระดับเดียวกัน คือ เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเป็นได้ทั้งเครื่องให้บริการและเครื่องรับบริการ การใช้งานส่วนใหญ่มักใช้ในการแบ่งปันข้อมูล เช่น เพลง ภาพยนตร์

5.8. รูปร่างเครือข่าย

5.9. 1. เครือข่ายแบบบัส (bus topology) เป็นรูปแบบที่มีสถานีทุกสถานีในเครือข่ายจะเชื่อมต่อเข้ากับสายสื่อสารหลักเพียงสายเดียว

5.10. 2. เครือข่ายแบบวงแหวน (ring topology) เป็นการเชื่อมต่อแต่ละละสถานีมีลักษณะเป็นวงแหวน สัญญาณข้อมูลจะส่งอยู่ในวงแหวนไป ในทิศทางเดียวกันจนถึงผู้รับ

5.11. 3. เครือข่าย แบบดาว (star topology) เป็นการเชื่อมต่อสถานีในเครือข่ายโดยทุกสถานีจะต่อเข้ากับหน่วยสลับสายกลาง

5.12. 4. เครือข่ายแบบเมช (mesh topology) เป็นรูปแบบการเชื่อมต่อที่มีความนิยมมากและมีประสิทธิภาพสูงเนื่องจากถ้ามีเส้นทางการเชื่อมต่อคู่ใดคู่หนึ่งขาดจากกันการติดต่อสื่อสารระหว่าคู่นั้นยังสามารถติดต่อได้

6. โพโทคอล

6.1. ทีซีพี/ไอพี เป็นโพรโทคอลที่ใช้ในการสื่อสารในระบบอินเทอร์เน็ต โดยมีการระบุผู้รับผู้ส่งในเครือข่ายและจัดการแบ่งข้อมูลเป็นชิ้นเล็กๆ ที่เรียกว่าแพ็คเก็ต ส่งผ่านไปในอินเทอร์เน็ต

6.2. ไวไฟ มักถูกนำไปอ้างถึงเทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สายซึ่งใช้คลื่นวิทยุความถี่ 2.4 GHz เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร

6.3. ไออาร์ดีเอ เป็นโพรโทคอลใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์สื่อสารแบบไร้สายระยะใกล้ และไม่มีสิ่งกีดขวาง โดยใช้แสงอินฟาเรดในการติดต่อสื่อสารและมีความเร็วในการส่งข้อมูล

6.4. บลูทูท เป็นโพรโทคอลที่ใช้คลื่นวิทยุความถี่ 2.41 GHz ในการรับส่งข้อมูลโดยคล้ายกับแลนไร้สาย

7. ตัวอย่างการติดตั้งแลนภายในบ้าน

7.1. สามารถทำได้โดยเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์อย่างน้อยสองเครื่องเข้าด้วยกันโดยผ่านสวิตซ์ และทำการปรับตั้งค่าของโพลโทคอลการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ที่อยู่ไอพีของคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง จะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารข้อมูลกันได้

8. อุปกรณ์การสื่อสาร

8.1. โมเด็ม (modem)

8.2. การ์ดแลน (Lan card)

8.3. ฮับ (hub)

8.3.1. This is a child idea

8.4. สวิตซ์ (switch)

8.5. จุดเชื่อมต่อแบบไร้สาย (wireless access point)

8.6. อุปกรณ์จัดเส้นทาง (router)